Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja Heli Vuorenmaa on tavoitettavissa koululla maanantaista perjantaihin numerosta 040 779 9267. Koululääkäri Jaakko Pitkänen on koululla keskiviikkoisin (ajanvaraukset terveydenhoitajalta). Ota yhteyttä kouluterveydenhuoltoon, jos olet huolissasi jostakin lapsesi terveyteen liittyvästä asiasta, esimerkiksi poissaoloista, kasvun tai kehityksen pulmista, painonhallinnasta, näöstä, kuulosta, mielenterveysasiasioista, päihteistä tai muista pulmista, jotka liittyvät terveydentilaan tai koulunkäyntiin.

Sairastaminen
Kun oppilas on sairas, luvan kesken koulupäivän kotiin lähtemisestä antaa terveydenhoitaja tai opettaja. Sairaana ei pidä lähteä kouluun. Kuumeisen infektion jälkeen kotona on syytä olla vielä kuumeeton toipumispäivä.

Huoltaja ilmoittaa sairauspoissaolosta luokanvalvojalle ensimmäisenä sairauspäivänä. Jos oppilas on lääkärin hoidon tarpeessa sairaustapauksissa, otetaan yhteys omalääkäriin tai päivystykseen terveyskeskukseen.

Terveystarkastus
Terveystarkastukset tehdään vuosittain kaikille luokka-asteille. 8. luokan terveystarkastus on niin sanottu laaja tarkastus lääkärintarkastuksineen. Oppilas saa tällöin nuorisonterveystodistuksen ajokortteja varten ja tarvittaessa ammatinvalintaan liittyen. Todistus on voimassa viisi vuotta, ja sitä voi käyttää myös mopokortin hankkimisessa. Todistus kannattaa siis pitää tallessa.

Terveydenhoitaja alkaa tehdä 8.-luokkalaisten terveystarkastuksia jo kesäkuussa koulussa. Ajat lähetetään kotiin etukäteen täytettävien terveyslomakkeiden kanssa. Lääkärintarkastukset tehdään lukuvuoden aikana.

Hammashoito
Oppilaat kutsutaan yksilöllisesti hammastarkastukseen Koskenmäen hammashoitolaan. Jos tulee erityinen tarve päästä hammaslääkärin vastaanotolle, huoltaja voi ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon 03 311 880 88 arkisin kello 8 – 10 tai 12.00 – 12.30.

Tapaturma
Koulutapaturma on koulumatkalla tai kouluaikana sattunut tapaturma. Koulutapaturmissa ensiavun antaa terveydenhoitaja tai opettaja. Tarvittaessa oppilas lähetetään terveyskeskukseen omalääkärille tai ensiapuun.

Sattuneesta tapaturmasta voi saada korvauksen vakuutusyhtiö IF Oy:ltä. Jos oppilas loukkaantuu tapaturmassa, on siitä välittömästi ilmoitettava tunnin opettajalle, välituntivalvojalle, terveydenhoitajalle tai kansliaan. Koulutapaturmien hoito ja siitä aiheutuneet kulut (lääkitys, matkat) ovat maksuttomia kunnallisessa terveydenhuollossa.

Mikäli oppilas on tapaturman sattuessa luvattomasti poistunut koulun alueelta, vakuutukset eivät korvaa tapahtunutta. Tapaturmassa vahingoittunutta omaisuutta (esim. silmälasit, vaatteet) ei vakuutus tai koulu korvaa.

Mikäli tapaturma on toisen henkilön aiheuttama, omaisuusvahinkojen korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan.

Silmälääkärilähete
Silmälääkärilähetteen maksusitoumuksella voi tarvittaessa saada koululääkäriltä ensimmäistä käyntiä varten.