KiVa Koulu

KiVa Koulu® on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian oppiaineen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella (2006-2009; 2009-2010; 2010-2011). KiVa Koulu® -ohjelman käyttäjiksi on Suomessa rekisteröitynyt noin 2500 koulua. Tämä vastaa noin 90 % Suomen perusopetuksesta vastaavista kouluista.

Emäkosken koulu on mukana KiVa-Koulu® -ohjelmassa ja toimintaa hoitaa koulussamme erillinen Kiva-tiimi. Tiimi teettää kaksi kertaa vuodessa kiusaamiskyselyn, jonka pohjalta Kivatiimin päivystäjät keskustelevat oppilaiden kanssa mahdollisesta kiusaamisesta ja selvittävät kiusaamistapaukset ja seuraavat, että kiusaaminen loppuu, tavallisesti kummankin osapuolen yhteisellä keskustelulla. Tiimille tuovat tehtäviä, toisin sanoen mahdollisia kiusaamistapauksia, muut opettajat ja oppilaat, myös huoltajien kautta tulee viestiä omaan lapseen kohdistuneesta kiusaamisesta, joka vaatii selvittelyä.

Koulussamme järjestetään myös luokanvalvojajohtoisesti Kiva-tunteja, joissa ryhmäytetään luokkaa ja kerrotaan kiusaamisesta ja siitä kuinka toimitaan kiusaamisen estämiseksi ja vähentämiseksi. KiVa-tunnit painottuvat erityisesti seitsemänsille luokille. Ilolla voidaan todeta, että kiusaaminen koulussamme on vähentynyt alle maan keskiarvon.

Kiva-koulu-logo

Lisätietoja hankkeesta:
www.kivakoulu.fi